Thứ ba, 15/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 193

GIẤY MỜI Dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Phòng Giáo dục và Đào tạo Lần 1, năm học 2020 - 2021

Thời gian: 8g30 ngày 18 tháng 12 năm 2020 (Thứ Sáu) Địa điểm: Phòng họp 3.1 - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin cùng chuyên mục

86