Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ sáu, 19/3/2021, 13:51
Lượt đọc: 425

Dự tập huấn nghiệp vụ đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập Đoàn Đánh Giá Ngoài.

Tin cùng chuyên mục

164