Thứ hai, 9/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 595

Dự Hội thảo giáo dục STEM - Rô bốt tự động hóa

Giấy mời số 124/GM-GDĐT-VP ngày 06/11/2020 về dự Hội thảo giáo dục STEM - Rô bốt tự động hóa.

Thời gian: 08g00, ngày 11/11/2020.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ truyền thông (Số 116 - 118, Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3)

Nội dung chi tiết trong 02 tập tin đính kèm.

 

86