Thứ tư, 7/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 467

Dự hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường cấp THCS

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Thư mời về Dự hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 cấp THCS.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)

86