Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 19/10/2021, 9:37
Lượt đọc: 2643

Tham dự Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 cấp trung học cơ sở

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng Trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học.

Thư mời dự Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 cấp THCS

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

87