Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 1/12/2021, 9:51
Lượt đọc: 2245

Mời tham dự buổi họp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường

- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021. - Địa điểm: Tập huấn trực tuyến trên trang https://live.hcm.edu.vn Lưu ý: Giáo viên liên hệ admin trường để được cấp tài khoản trên trang quanly.hcm.edu.vn (đối với cấp Trung học), dulieu.hcm.edu.vn (đối với cấp Tiểu học). - Giáo viên có thể xem tập huấn phát trực tiếp (không cần sử dụng tài khoản đăng nhập) tại: https://live.classin.com/pc.html?courseKey=54ee7dd2f1d8182e

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

  • Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

  • Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên/nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDTX, GDNN – GDTX và đơn vị trực thuộc Sở;

  •  Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên/nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật các trường các mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở.

Tác giả: Thúy Uyên
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86