Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ tư, 27/10/2021, 14:25
Lượt đọc: 1205

Hội thảo bồi dưỡng giáo viên khai thác nguồn tài nguyên bộ sách tiếng Anh tăng cường Achievers 6

Thư mời số 143/GM-SGDĐT ngày 26/10/2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86