Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 23/11/2021, 13:45
Lượt đọc: 129

Bồi dưỡng chuyên môn "Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non".

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Mầm non

164