Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 12/8/2021, 11:44
Lượt đọc: 1321

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Tác giả: Văn phòng Đảng ủy
Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Thành ủy

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88