Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 6/5/2021, 11:12
Lượt đọc: 759

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Nguồn tin: Đảng ủy Sở

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86