Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 28/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 192

Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chín - Ngân hàng (Khóa 9, tháng 10/2016)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88