Thứ năm, 18/11/2021, 11:36
Lượt đọc: 1963

Về việc thực hiện hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86