Thứ ba, 7/12/2021, 15:24
Lượt đọc: 2800

Về việc điều chỉnh nội dung thực hiện hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương trong văn bản số 2802/SGDĐT-TCCB ngày 19/10/2021

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86