Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 21/10/2021, 10:20
Lượt đọc: 286

Về việc báo cáo tình hình Giáo dục Mầm non năm học 2021-2022

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Mầm non

87