Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 13/5/2022, 14:1
Lượt đọc: 730

Về tự kiểm tra và báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Tác giả: Nguyen Nhu Quynh Anh
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87