Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 5/10/2021, 10:51
Lượt đọc: 2049

Về triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021 - 2022

Tác giả: admin
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục

86