Thứ ba, 18/5/2021, 8:42
Lượt đọc: 104

Về thực hiện đánh giá thi đua nhiệm vụ CNTT cuối năm 2020 – 2021 trên phần mềm


     Hướng dẫn đánh gia thi đua nhiệm vụ CNTT cuối năm học 2020 - 2021 trên phần mềm: Hướng dẫn đánh giá thi đua nhiệm vụ CNTT cuối năm học 2020-2021 trên phần mềm | Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (hcm.edu.vn)

Tác giả: Minh Thông
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục

86