Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 26/10/2021, 10:4
Lượt đọc: 1892

Về tham gia cuộc thi vẽ tranh quốc tế lần thứ 11.

Tác giả: Duy Phương
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

87