Thứ hai, 7/6/2021, 17:39
Lượt đọc: 101

Về rà soát và thống nhất kết quả đánh giá thi đua nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021

 

Các vấn đề cần trao đổi, đơn vị vui lòng liên hệ 028 38 291 875 (ông Đặng Minh Thông) để được hỗ trợ.

 

Tác giả: Đặng Minh Thông
Nguồn tin: Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục

86