Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 19/10/2021, 22:35
Lượt đọc: 967

Về nhắc nộp báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Về nhắc nộp báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Tác giả: Diệp Thị Thùy Linh
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

87