Thứ ba, 19/10/2021, 22:35
Lượt đọc: 1298

Về nhắc nộp báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Về nhắc nộp báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Tác giả: Diệp Thị Thùy Linh
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86