Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 25/11/2021, 16:22
Lượt đọc: 115

Về kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, cấp học Mầm non

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Mầm non

164