Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 11/5/2022, 11:15
Lượt đọc: 447

Về góp ý Bộ chỉ số đánh giá Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho các cơ sở GDPT, GDTX

Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88