Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 25/11/2021, 7:58
Lượt đọc: 634

Về báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm học 2020-2021 (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

87