Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 25/11/2021, 14:13
Lượt đọc: 852

Tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

Công văn số 3286/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2021 về tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

87