Thứ ba, 28/12/2021, 16:13
Lượt đọc: 24018

Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành học sinh và giáo viên trung học năm học 2021 - 2022

Công văn số 3799/SGDĐT-GDTrH ngày 27/12/2021 về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành học sinh và giáo viên trung học năm học 2021 - 2022.

Theo công văn trên, các đơn vị bấm vào các dòng liên kết dưới đây để báo cáo và gửi danh sách dự thi:

 

1. Báo cáo thực hiện giáo dục an toàn giao thông (của nhà trường).

2. Gửi danh sách giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86