Thứ ba, 12/10/2021, 10:6
Lượt đọc: 1010

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Kế hoạch số 2706/KH-GDĐT ngày 11/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

163