Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 26/4/2022, 15:44
Lượt đọc: 1728

Về việc thay đổi địa điểm điểm cầu chính tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành giáo dục TPHCM

Tác giả: Tô Thị Thúy Nga
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88