Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 21/9/2021, 16:2
Lượt đọc: 1814

Về triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/07/2020 của Chính phủ

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

86