Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 19/10/2021, 16:11
Lượt đọc: 2346

Về triển khai, hướng dẫn thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

164