Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 6/6/2022, 16:40
Lượt đọc: 1186

Về nhận GCN Bồi dưỡng Giáo viên cốt cán môn ngoại ngữ (Mô-đun 1, Mô-đun 4) của cấp tiểu học, THCS và THPT do Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

86