Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ sáu, 19/11/2021, 15:6
Lượt đọc: 1589

Về góp ý kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được Sở Giáo dục và Đào tạo phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

87