Thứ hai, 27/12/2021, 15:0
Lượt đọc: 722

Về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm tập trung năm 2020 và công tác mua sắm tập trung năm 2021, 2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86