Thứ tư, 5/1/2022, 22:42
Lượt đọc: 684

Về cung cấp thông tin nhu cầu bố trí quỹ đất hạ tầng dịch vụ "Đề án phát triển hạ tầng dịch vụ của Thành phố giai đoạn 2020-2025, hướng đến năm 2040" của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86