Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ sáu, 29/10/2021, 16:27
Lượt đọc: 2434

Về báo cáo tình hình nhân sự đơn vị

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

164