Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 10/1/2022, 15:20
Lượt đọc: 1321

Về báo cáo kết quả thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ năm 2021, điều chỉnh thời hạn nộp báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88