Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 19/1/2022, 12:15
Lượt đọc: 3948

Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi và danh sách triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022

Sơ đồ phòng thi:

Ghi chú phòng chờ, thời gian thi và lưu ý:

Danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức liên kết phía dưới:

https://phongtccb.hcm.edu.vn/thong-bao/tin-khan-thong-bao-ve-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-vong-2-ky-tuyen-du/ctfull/41012/67894

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

87