Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 31/5/2022, 8:56
Lượt đọc: 527

Tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Thực hiện Công văn số 1508-CV/BTGTU ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Căn cứ Công văn số 264-CV/ĐU ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022.

Nhằm tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tác giả: Thúy Uyên
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

86