Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 15/11/2021, 11:7
Lượt đọc: 1158

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025

Tác giả: Duy Phương
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

164