Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 3/6/2022, 14:43
Lượt đọc: 2342

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022 - Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho học sinh, học viên của ngành Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022.

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
Tác giả: Lê Văn Trường
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

86