Thứ ba, 30/11/2021, 16:0
Lượt đọc: 2267

Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163