Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 6/6/2022, 11:56
Lượt đọc: 1107

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

86