Thứ ba, 12/10/2021, 16:32
Lượt đọc: 974

Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2021 - 2022

Kính gửi:

 

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

 

Công văn số 2727/SGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

163