Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 4/1/2022, 7:41
Lượt đọc: 5357

Thông tin sơ đồ phòng thi và thời gian ca thi, kèm danh sách ca thi thí sinh theo thông báo triệu tập thí sinh

Sơ đồ phòng thi Vòng 1 - Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022

 

Thời gian thi của các ca thi

 

Danh sách thí sinh theo ca thi

https://phongtccb.hcm.edu.vn/thong-bao/tin-khan-thong-bao-ve-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-tieu-chuan-du-thi-vong-1/ctfull/41012/67801

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88