Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 4/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 65

Thống kê nguyện vọng thí sinh Tuyển sinh 10 (Thường) Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 16, 17 tháng 7 năm 2020

Tin cùng chuyên mục

164