Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 18/10/2021, 15:20
Lượt đọc: 1878

Thông báo về việc thực hiện báo cáo định kỳ.

Thông báo về việc thực hiện báo cáo định kỳ.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Thanh tra Sở

Tin cùng chuyên mục

87