Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ sáu, 15/10/2021, 16:36
Lượt đọc: 1670

THÔNG BÁO Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh Văn phòng phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyen Ngoc Thu Hien
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

87