Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 25/10/2021, 14:27
Lượt đọc: 935

Nhắc lại việc rà soát thông tin thí sinh được công nhận tốt nghiệp năm 2021; đăng ký cấp bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và hoàn thành trả bằng cho thí sinh.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

87