Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 11/10/2021, 16:50
Lượt đọc: 2162

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

86