Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 23/11/2021, 14:23
Lượt đọc: 1392

Kế hoạch Thi thiết kế sản phẩm truyền thông phòng, chống ma túy, năm học 2021 - 2022

Tác giả: Thu Hiền
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

87