Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ sáu, 19/11/2021, 14:28
Lượt đọc: 682

Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” năm 2021

Tác giả: Bùi Trương Vệ
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

87